Jak długo przechowywane są dokumenty w eFaktura.nl?

23/09/2022 < 1 min

Dane w eFaktura są przechowywane przez 10 lat. To maksymalny okres, w którym urząd skarbowy może wymagać od Ciebie dostępu do dokumentów firmowych. Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane na dwóch serwerach, których kopie zapasowe danych aktualizują się na bieżąco i w czasie rzeczywistym.