Standardowa stawka VAT w Belgii wynosi 21%. W przypadku niektórych kategorii towarów i usług obowiązują jednak stawki 0%, 6% i 12%.