Standardowa stawka VAT w Niemczech wynosi 19%. W przypadku niektórych kategorii towarów i usług obowiązują jednak stawki 0% i 7%.