eFaktura dostępna jest w sześciu językach: polskim, angielskim, niderlandzkim, niemieckim, węgierskim, rumuńskim i rosyjskim.