Połącz się z Księgowym w eFaktura Accountant

Dodaj księgowego do systemu eFaktura

Jakie korzyści z eFaktura Accountant płyną dla Ciebie i Twojej firmy?

Głównym celem eFaktura Accountant jest uproszczenie i zautomatyzowanie procesu przekazywania Twoich dokumentów księgowych do biura rachunkowego. Udostępniając swoje konto w eFaktura dajesz księgowemu stały wgląd w swoje faktury oraz paragony. Już nigdy nie będziesz musiał wysyłać ich w kopercie, czy mailowo.

Dotyczy to również Twoich dokumentów kosztowych!

JAK DODAĆ KSIĘGOWEGO?

Na swoim koncie w eFaktura wejdź w ustawienia swojego profilu.
U dołu po prawej stronie znajdziesz miejsce, gdzie możesz dodać księgowego.

A co może księgowy?

  • w każdym momencie pobrać faktury i dokumenty kosztowe swojego klienta
  • uzupełnić dane na fakturze klienta, a także usunąć lub poprawić błędnie wystawioną fakturę
  • przygotować i wystawić nowa fakturę, która pojawi się na liście faktur

To Ty decydujesz o uprawnieniach swojego księgowego w systemie.
Księgowy może przeglądać i pobierać faktury lub otrzyma od Ciebie prawo do wystawiania oraz korygowania faktur
– wspierając Cię i wyręczając.

Najważniejsze, że na koniec każdego kwartału księgowy  będzie miał łatwy dostęp do faktur potrzebnych mu przy rozliczeniu kwartalnym. To znacząco ogranicza czas na uzupełnianie dokumentacji. Nie musisz już szukać zaginionych faktur, a biuro rachunkowe samo przygotuje sobie wszystkie potrzebne zestawienia, które są podstawą do naliczania ulg podatkowych.