Poprawna faktura w Niemczech

25/10/2023 3 min Firma w Niemczech
Poprawna faktura w Niemczech

Jakie obowiązki w kwestii rachunków (niem. Rechnung) nakłada na przedsiębiorcę Finanzamt? Jak powinna wyglądać poprawna faktura w Niemczech?

Zasady dotyczące wystawiania faktur w krajach Unii Europejskiej są do siebie zbliżone. Warto jednak wiedzieć, jakie szczegółowe wytyczne obowiązują w kraju, w którym założyłeś firmę.
Jak wygląda wzór poprawnej faktury w Niemczech?

Faktura w Niemczech – niezbędne informacje.

Po pierwsze – Kto z kim? 
Informacje o Twojej firmie i Twoim kontrahencie.

 • Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres.
 • Nazwisko, adres klienta oraz nazwa jego firmy.
 • Twój numer identyfikacyjny podatkowej USt-IdNr  lub Steuernummer (VAT).

Po drugie – Kiedy?
Informacje na temat faktury.

 • Data wystawienia faktury.
 • Numer faktury  (pamiętaj o kontynuacji numeracji Twoich faktur).
 • Wyznaczony termin płatności. Klient nie płaci? Przeczytaj co możesz zrobić!
 • Termin realizacji usługi, dostawy towaru
  (taką informację możesz zawrzeć w komentarzu na fakturze, bądź w kolejnej linii faktury).

  W przypadku zaliczek dopisz jeszcze datę otrzymania zapłaty, o ile została ona określona i nie pokrywa się z datą wystawienia faktury.
  Jeśli Twój klient jest osobą fizyczną dodaj adnotacja odnośnie obowiązku okresu przechowywania dokumentu przez osoby fizyczne przez dwa lata (nie dotyczy faktur na kwoty poniżej 250).

Po trzecie – Za co?
Informacje na temat usługi

 • Jakie towary lub usługi są przedmiotem transakcji?
 • Miara i ilość towarów/usług.
 • Suma wartości sprzedaży netto z wyszczególnieniem stawek podatkowych, ewentualnie zwolnień z podatku.
 • Kwotę VAT obowiązującą w Niemczech, czyli 19% bądź 7%.Podaj też kwoty udzielonych rabatów, jeśli nie zostały wcześniej ujęte w cenie usługi netto.
  W przypadku faktury z odwrotnym obciążeniem, faktura musi zawierać dodatkowo numer VAT kontrahenta oraz dopisek w komentarzu o §13b ustawy podatkowej, który mówi o odwróconym rachunku.

Jeżeli nie jesteś VATowcem obowiązują Cię regulacje dotyczące małych firm, które na podstawie §19 ustawy podatkowej zwalniają przedsiębiorcę z podatku VAT tzw. Kleinunternehmer-Regelung. W swoich fakturach jesteś zobligowany powołać się na ten paragraf. W eFaktura ten zapis będzie pojawiał się zawsze automatycznie, jeżeli wybierzesz tę opcję przy rejestracji Twojej firmy w systemie.

Poprawna faktura w Niemczech

Podstawą poprawności faktury są zawarte w niej informacje, dlatego zadbaj o bezbłędne ich wprowadzenie, oczywiście zgodne z faktycznym stanem rzeczy.

Kiedy wystawić fakturę w Niemczech?

Fakturę należy wystawić do 6 miesięcy od momentu wykonania usługi. Przekroczenie tego terminu jest wykroczeniem. W przypadku usług świadczonych przez firmy spoza Niemiec, a z innych krajów UE, obowiązek ten należy wypełnić do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Które zasady poprawnej faktury w Niemczech dotyczą Twojej firmy?

Jeśli pracujesz w Niemczech, a Twoja firma jest zarejestrowana w innym kraju obowiązują Cię zasady dotyczące wystawiania faktur w kraju, w którym masz zarejestrowaną działalność. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie są zameldowani w Niemczech i siedziba ich firmy również jest poza granicami Niemiec. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do podania Twojego europejskiego numeru NIP. Polska firma w Niemczech? To musisz wiedzieć! CZYTAJ.

W przypadku faktury z odwrotnym obciążeniem VAT zadbaj o podanie europejskiego NIPu Twojego kontrahenta – w przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy obciąży VATem Ciebie. Planujesz otworzyć firmę w Niemczech? Dowiedz się jak!   

Wystawianie faktur jest jednym z najmilszych obowiązków w prowadzeniu własnej firmy.
Żeby nie psuć sobie tego miłego wrażenia musisz wystawić fakturę według wszystkich wytycznych Urzędu Skarbowego. W przeciwnym razie narazisz się na niepotrzebny stres, stracisz czas na wprowadzanie korekt, wyjaśnienia, a przecież szkoda na to Twojego czasu!