Regulamin konkursu na Instagramie eFaktura – “skarpetki”.

1. Organizatorem konkursu jest eFaktura.nl

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie w serwisie Instagram zdjęcia z użyciem skarpetek (relacja bądź post), oznaczenie na zdjęciu profilu eFaktura.nl oraz polubienie profilu eFaktura.nl na Instagramie. 

W konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia posiadająca profil w serwisie Instagram.

3. W konkursie zostaną wyłonieni trzej laureaci, którzy jako nagrodę otrzymają dwie pary skarpetek z logo eFaktura (w rozmiarze damskim i męskim). Spośród laureatów jeden otrzyma główną nagrodę w postaci głośnika JBL Charge 5 lub, w razie braku w sklepach, podobny w cenie maksymalnie 160 Euro.
Wybór laureatów jest subiektywną decyzją Organizatora.

4. Laureat, żeby móc otrzymać nagrodę, zobowiązuje się do przekazania w tym celu Organizatorowi swojego adresu do korespondencji.

5. Konkurs trwa od 27.06.2022 do 08.07.2022 do godziny 23.59.

Wyniki konkursu zostaną podane 11.07.2022 w komentarzu pod postem konkursowym na profilu eFaktura.nl na Instagramie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora na Instagramie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Serwis Instagram nie bierze odpowiedzialności za ewentualne roszczenia uczestników.