Dodaj załącznik do faktury i oferty

Załącznik do faktury i oferty

DODAJ ZAŁĄCZNIK
wysyłając ofertę i fakturę do klienta.

Chcesz uzupełnić ofertę o dodatkowe informacje?
Do faktury dla klienta chcesz dodać wykaz przepracowanych godzin?

Dodaj załącznik w eFaktura.nl!

Kiedy przyda Ci się funkcja DODAJ ZAŁĄCZNIK?

W przypadku OFERTY możesz załączyć na przykład:

  • warunki współpracy lub umowę,
  • kalkulację kosztów materiałów,
  • rzut techniczny budynku, którego dotyczy zlecenie,
  • zdjęcia zrealizowanych projektów, żeby dodatkowo zachęcić do skorzystania z oferty.

W przypadku FAKTURY użyj załącznika, kiedy:

  • chcesz wysłać klientowi wykaz z godzinami pracy,
  • chcesz rozliczyć poniesione koszty dojazdu na zlecenie,
  • wykazać paragony za zakupy potrzebne do realizacji projektu.

Funkcja dostępna dla użytkowników pakietu PRO.