Czy mogę dodać więcej niż jedno auto?

< 1 min

Tak. W eFaktura możesz dodać dowolną ilość aut. Po dodaniu pierwszej trasy auta nie możesz już edytować lub zmienić jego rodzaju, tj. auto prywatne lub firmowe.