Jak wyliczana jest kwota z BTW w eFaktura.nl?

25/10/2023 2 min Administracja / Firma w Belgii

Jeżeli Twoi klienci to osoby prywatne to zazwyczaj umawiasz się z nimi na cenę brutto, czyli cenę w której wliczony jest już podatek. Chciałbyś więc wystawić fakturę lub ofertę, która pokazuje łądną, okragłą kwotę, na przykład 25 euro, a nie 25,01. 

Efaktura umożliwa Ci wpisywanie na Twojej fakturze i ofercie zarówno ceny netto jak i ceny bruttoSystem automatycznie wyliczy dla Ciebie kwotę podatku BTW oraz sumę faktury. Kwota podatku BTW wyliczana jest zawsze od całkowitej kwoty faktury i zaokrąglana wg. zasad obowiązujących w Holandii.

W zależności od tego, od jakiej kwoty zaczniesz wpisywać swoją fakturę (od netto czy od brutto), wyliczona kwota BTW może się różnić. Różnica ta wynosi zazwyczaj 1 cent. Nie jest to błąd, lecz wynik zaokrąglania matematycznego, zastowowanego w formule wyliczenia.

Przykład 1: Wpisywanie ceny netto

W podanym przykładzie wystawianie faktury zaczynamy od kwoty netto.

Faktura składa się z dwój linii: € 37,50 i € 12,50.

Łączna kwota netto wynosi więc € 50,00.

Od tej kwoty system wylicza podatek BTW wg. wybranej stawki podatku. W przykładzie będzie to: € 50,00 x 21% = € 10,50

Łączna kwota brutto wynosi € 50,00 + € 10,50 = € 60,50

Sumując ręcznie kwoty brutto ze wszystkich linii otrzymamy wynik 60,51.

Widoczna jest więc różnica, 1 cent. Nie jest to błąd, lecz wynik zaokrąglania matematycznego, zastowowanego w formule wyliczenia.

Przykład 2: Wpisywanie ceny brutto

W podanym przykładzie faktura wystawianie faktury zaczynamy od kwoty brutto.

Faktura składa się z dwój linii: €  100,00€ 50,00.

Łączna kwota brutto wynosi więc €  150,00. Od tej kwoty system wylicza podatek BTW wg. wybranej stawki podatku. W przykładzie będzie to: €  150,00 / 121 x 21 = €  26,03

Kwota netto wyliczona jest wg. formuły: €  150,00 – € 26,03 = € 123,97

Sumując ręcznie kwoty netto ze wszystkich linii otrzymamy wynik 123,96.

Widoczna jest więc różnica, 1 cent. Nie jest to błąd, lecz wynik zaokrąglania matematycznego, zastowowanego w formule wyliczenia.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyliczenia i zaokrąglenia matematycznego napisz do nas na [email protected]