Podatki w Belgii

3 min Firma w Belgii / Podatki
podatki w Belgii

Czy podatki w Belgii są równie skomplikowane jak struktura administracyjna tego niewielkiego kraju? Przyglądamy się najważniejszym elementom systemu podatkowego w Belgii. 

Obowiązek podatkowy w Belgii

W Belgii każda osoba posiadająca dochody, zobowiązana jest do złożenia deklaracji podatkowej, tym samym podlega obowiązkowi podatkowemu. 

Opodatkowaniu podlegają dochody wynikające z zatrudnienia, działalności gospodarczej, ale również z innych źródeł, na przykład z zasiłków, czy emerytury.

Organem odpowiedzialnym za określanie i pobieranie podatków jest belgijski urząd skarbowy – Federale Overheidsdienst Financien, w skrócie FOD.

Podatek dochodowy w Belgii

Podobnie jak w Holandii, w Belgii obowiązuje progresywny system podatkowy. Oznacza to, że wysokość opodatkowania wzrasta wraz ze wzrostem dochodów. 

Więcej o holenderskim systemie podatkowym przeczytasz TU.

Kwota wolna od podatku w Belgii.

Wszystkie dochody poniżej kwoty wolnej od podatku są zwolnione z opodatkowania. 

Kwota wolna od podatku w Belgii w 2023 roku wynosi 9 270 EUR. W przypadku osób posiadających dzieci kwota wzrasta o dodatkowe 1 690 EUR na jedno dziecko, 4 340 EUR na dwoje dzieci, 9 730 EUR na troje dzieci i 15 740 EUR na czworo dzieci​.

Progi podatkowe w Belgii.

Skala podatkowa dotyczy osób fizycznych (czyli również samozatrudnionych) i składa się z czterech progów uzależnionych od wysokości dochodu, który jest podstawą do opodatkowania. 

Progi podatkowe w roku 2023 w Belgii wynoszą:

  • Do 15 200 EUR: 25%
  • Od 15 200,01 EUR do 26 830 EUR: 40%
  • Od 26 830,01 EUR do 46 440 EUR: 45%
  • Powyżej 46 440 EUR: 50%​

​​​Podane stawki odnoszą się do dochodu netto po odjęciu opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i kosztów zawodowych​.

Myślisz o założeniu firmy w Belgii? Dowiedz się, jak to zrobić TU.

Podatek Dochodowy od Osób Prawnych (CIT)

Przedsiębiorcy, prowadzący firmy z osobowością prawną (na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjne) muszą liczyć się z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Obecna stawka CIT w Belgii wynosi od 25% do 29,58%. Na jej ostateczną wysokość ma między innymi rodzaj działalności, czy rozmiar przedsiębiorstwa.

W Belgii obowiązują też różne ulgi i odliczenia podatkowe skierowane do przedsiębiorców, które mogą zmniejszyć obciążenie podatkowe.

Jak powinna wyglądać poprawna faktura w Belgii? Przeczytaj TUTAJ.

Podatki w Belgii – VAT 

W Belgii obowiązuje podatek od towarów i usług VAT (niderl. Belasting over de Toegevoegde Waarde, czyli BTW).

Wysokość stawek VAT w Belgii:

Standardowa stawka VAT w Belgii wynosi 21% i ma zastosowanie do większości towarów i usług.

Obniżone stawki obejmują:

  • 12% dla wybranych produktów spożywczych i rolnych, usług restauracyjnych, wybranych materiałów energetycznych, budownictwo socjalne.
  • 6% dla niektórych towarów i usług, w tym artykułów żywnościowych, napraw domowych, książek, lekarstw i hoteli.

Istnieje również stawka 0%, która stosowana jest do niektórych towarów i usług, w tym eksportu towarów poza UE.

podatki w Belgii

Inne belgijskie podatki, o których warto pamiętać:

Podatek od emerytury.

Wszystkie emerytury związane z działalnością zawodową są w Belgii opodatkowane. Dotyczy to emerytur pomostowych, stażowych i rodzinnych. Stawki podatkowe dla emerytur są progresywne, podobnie jak w podatku dochodowym, ale w tym przypadku ma zastosowanie ulga podatkowa.

Podatek od spadku w Belgii.

W Belgii obowiązuje również podatek od spadków, nazywany prawem spadkowym. Podatek naliczany jest według progresywnej skali podatkowej lub stosując taryfę zależną od stopnia pokrewieństwa między zmarłym a spadkobiercą. Dodatkowo, stawki podatkowe różnią się w zależności od regionu – Flamandzkiego, Regionu Stołecznego Brukseli i Walonii i mogą wynosić od 3 do 30 procent.

Podatki w Belgii są jednymi z najwyższych w Europie. Na szczęście system podatkowy oferuje szereg ulg i odliczeń, które łagodzą obciążenia. Dzięki dynamicznej gospodarce i bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej, Belgia wciąż pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.