Podatki w Holandii.

25/10/2023 3 min Firma w Holandii / Podatki
podatki w Holandii

Podatki w Holandii wydają Ci się skomplikowane? W tym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości w Holandii.

Obowiązek podatkowy w Holandii

Niderlandzki rząd nakłada obowiązek płacenia podatku na każdą osobę, która uzyskała dochód na terenie Holandii. 

 • Osoby mieszkające w Holandii są zobowiązane do płacenia podatków od dochodów globalnych, czyli tych uzyskanych również poza granicami Holandii.
 • Osoby nie mieszkające w Holandii, ale uzyskujące dochód na jej terenie, zobowiązane są do płacenia podatków tylko od dochodów uzyskanych w Holandii.

Kluczową rolę w realizacji polityki podatkowej państwa odgrywa urząd skarbowy, czyli Belastingdienst. Organ ten nakłada na osoby uzyskujące dochody obowiązek skarbowy, kontroluje i przede wszystkim pobiera podatki w Holandii. 

Podatek dochodowy w Holandii

Wysokość podatku dochodowego zależy od tego z jakiego źródła pochodzi Twój dochód.

Boxy podatkowe w Holandii:

W Holandii źródła dochodu i przynależne im stawki podzieloną są na trzy kategorie, tak zwane boxy podatkowe.

 • Box 1: Dochody z pracy i nieruchomości.
  Dotyczy dochodów z wynagrodzenia, czy przychodów Twojej firmy, ale też z korzyści wynikających z posiadania nieruchomości (na przykład wynajmu). Stawka podatku opiera się na progach podatkowych.
 • Box 2: Dochody z udziałów w spółce skarbowej lub akcyjnej (powyżej 5% udziałów)
  Dotyczy dochodów pochodzących z dywidend oraz zysków ze sprzedaży udziałów.
 • Box 3: Oszczędności i inwestycje.
  Do tego boxu zaliczają się na przykład oszczędności odłożone na koncie bankowym.

W boxie pierwszym obowiązują dwie stawki podatkowe, dla pozostałych boxów stawka jest stała. 

Progi podatkowe w Holandii:

Zdecydowana większość płacących podatki w Holandii zalicza się do boxu pierwszego, a w nim obowiązują progresywne stopnie podatkowe, co oznacza, że im więcej zarabiasz, tym wyższą stawkę podatku zapłacisz.

Każdy próg podatkowy ma przypisaną swoją stawkę podatku, która jest stopniowo zwiększana wraz ze wzrostem dochodów. Oznacza to, że osoby o niższych dochodach płacą niższe stawki podatkowe, podczas gdy osoby o wyższych dochodach są obciążane wyższymi stawkami.

W roku podatkowym 2023 stawki podatku dochodowego w Holandii wynoszą:

 • Do € 73.071: 36,93%
 • Powyżej € 73.071: 49,50%

W drugim progu podatkowym wyższa stawka podatkowa obowiązuje dopiero od kwoty przekraczającej granicę progu, czyli powyżej  € 73.071.

Rok rozliczeniowy w Holandii.

Podatek dochodowy w Holandii płacony jest na podstawie rocznego zeznania podatkowego liczonego według roku kalendarzowego. 

Osoby fizyczne zobowiązane są do złożenia zeznania podatkowego do 1 maja. Przykładowo: rozliczając podatek dochodowy za rok 2023, swoje zeznanie podatkowe musisz złożyć do 1 maja 2024. 

Podatek VAT (niderl. Belasting over de Toegevoegde Waarde, czyli BTW)

Holandia stosuje również podatek VAT na większość towarów i usług. Stawki VAT są zróżnicowane i wynoszą 9%, 21% i 0% w zależności od rodzaju produktu lub usługi.

Stawki VAT w Holandii

Ogólna stawka podatku VAT wynosi 21% i jest stosowana dla większości towarów i usług. Istnieje również stawka obniżona wynosząca 9%, która obejmuje niektóre produkty spożywcze, usługi hotelarskie, usługi transportowe, usługi kulturalne i niektóre usługi związane z ochroną zdrowia. Dodatkowo, istnieje stawka zerowa, która obejmuje niektóre międzynarodowe transakcje towarowe oraz eksport towarów spoza Unii Europejskiej.

podatki w Holandii

Podatek od zakupu nieruchomości w Holandii.

W Holandii istnieje również podatek od nieruchomości (Overdrachtsbelasting), który jest płacony przez nabywcę. Wysokość tego podatku zależy od wartości rynkowej nieruchomości i może się różnić w zależności od lokalizacji.

Kupując mieszkanie dla siebie zapłacisz 2% overdrachtsbelasting.
Jeżeli kupujesz dom, w którym nie planujesz mieszkać (dom pod wynajem) licz się z podatkiem w wysokości 10,4% od wartości nieruchomości. 

Jeśli kupujesz swój pierwszy dom i masz między 18-35 lat jesteś zwolniony z podatku od nieruchomości. 

Holenderski system podatkowy może wydawać się zawiły, dlatego ważne jest dobre rozpoznanie przepisów. Pomoże ci w tym wsparcie zaufanego biura księgowego, czy doradcy podatkowego. Prowadząc firmę zadbaj o porządek w administracji – uprości Ci to wypełnienie wszystkich zobowiązań skarbowych i zagwarantuje najkorzystniejsze rozliczenie podatkowe.