Zmiany w przepisach od 1 lipca 2023 – Holandia.

23/10/2023 3 min Firma w Holandii / Życie za granicą
zmiany w Holandii

Co roku niderlandzki rząd wprowadza szereg zmian w przepisach i regulacjach. Jakie zmiany weszły w życie od 1 lipca 2023? 

1. Zakaz darmowego wydawania jednorazowego plastiku

Od 1 lipca weszło w życie rozporządzenie zakazujące darmową dystrybucję jednorazowych naczyń i sztućców wykonanych z plastiku.

Od teraz kupując napój, czy jedzenie, klient sam musi dopłacić za plastikową jednorazówkę. Ustalenie ceny leży po stronie sprzedającego, za to alternatywa w postaci papierowych naczyń ma być darmowa. Tym samym rząd chce przyczynić się zmniejszenia obiegu plastiku, na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań.

Zakaz darmowego wydawania jednorazowego plastiku w Holandii

2. Wzrost płacy minimalnej

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników etatowych znów poszło w górę. Tym razem o 3%, czyli minimalna płaca w Holandii to od teraz 1995 Euro brutto miesięcznie. 

3. Zmiany w opiece nad dziećmi

Od 1 lipca weszły zmiany dotyczące funkcjonowania placówek opiekuńczych dla dzieci. Dotyczą one zarządzania pracą personelu i mają zapewnić większą elastyczność w organizacji działania placówek w przypadku niedoborów kadrowych. Zmiana dotyczy godzin w jakich zatrudnieni są opiekunowie oraz, w uzasadnionych przypadkach, pozwala odstąpić od zasady stałego opiekuna.

Jesteś ZZP i spodziewasz się dziecka? Dowiedz się o świadczeniach dla przedsięborczych rodziców w Holandii.

4. Wzrost akcyzy za paliwo

Możesz spodziewać się niemiłej niespodzianki na stacji benzynowej. Po czasie, kiedy rząd obniżył wysokość akcyzy ze względu na wysokie koszty energii, ulga akcyzowa przestaje obowiązywać, zatem ceny benzyny, oleju napędowego i LPG poszybują w górę. 

Wzrost akcyzy na paliwo w Holandii

5. Odsetki podatkowe w górę

Żeby mobilizować obywateli do terminowego i poprawnego rozliczania się z podatku rząd nakłada ustawowe odsetki. Od teraz odsetki podatkowe za złożenie deklaracji z opóźnieniem lub błędem wzrosną z 4 do 6%. Zmiana dotyczy podatku dochodowego oraz obrotowego (VAT, niderl BTW).

6. Krótszy okres postępowania polubownego 

Masz długi i nie możesz ich spłacić? W takim przypadku możesz skorzystać z postępowania polubownego. Samodzielnie lub za pośrednictwem doradcy ds. pomocy zadłużonym musisz wynegocjować warunki spłaty długu z wierzycielem (lub wierzycielami), uwzględniające Twoje realne możliwości finansowe.

Postępowanie polubowne określa też z góry czas, na spłatę zadłużenia. Dotychczasowy okres spłaty wynosił 36 miesięcy, ale od 1 lipca został skrócony do 18 miesięcy, dzięki czemu szybciej pozbędziesz się długów.

Zmagasz się z brakiem płynności finansowej? Może najwyższy czas podnieść ceny? Jak to skutecznie zrobić przeczytasz TU.

7. Krótszy okres upadłości konsumenckiej 

Jeżeli postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, możesz zwrócić się do sądu o skorzystanie z procedury upadłości konsumenckiej. Sąd może przyznać ci status osoby objętej upadłością i opracować plan restrukturyzacji, w którym określona jest kwota, którą musisz spłacić. 

Tutaj znów skraca się czas na spłatę długu. Od 1 lipca okres ten został skrócony z trzech lat do 18 miesięcy.

Krótszy okres upadłości konsumenckiej w Holandii

8. Elektroniczna wymiana danych w służbie zdrowia. 

Ustawa ta zobowiązuje świadczeniodawców do elektronicznej wymiany danych medycznych. Obowiązek ten ma w przyszłości zapobiegać błędom i usprawniać komunikację pomiędzy świadczeniodawcami. W najbliższych latach elektroniczna wymiana danych ma objąć całą służbę zdrowia. 

W ramach pierwszego etapu wdrożenia zmiany lekarz pierwszego kontaktu zobowiązany jest do przesłania recepty do apteki wyłącznie w formie elektronicznej. 

Źródło: www.kvk.nl